Trang chủ Đào Tạo

Đào Tạo

Thông báo mở lớp chuyên đề Thương Mại Điện Tử

We woke reasonably late following the feast and free flowing wine the night before. After gathering ourselves and our packs, we...

Thông báo mở lớp Mạng Máy Tính 01

We woke reasonably late following the feast and free flowing wine the night before. After gathering ourselves and our packs, we...

Thông báo mở lớp ATTT.NT201

We woke reasonably late following the feast and free flowing wine the night before. After gathering ourselves and our packs, we...

Thông báo mở lớp ATTT2020

We woke reasonably late following the feast and free flowing wine the night before. After gathering ourselves and our packs, we...

Thông báo mở lớp Tin Học Văn Phòng K20

We woke reasonably late following the feast and free flowing wine the night before. After gathering ourselves and our packs, we...

Thông báo mở lớp Tin Học Kế Toán Cơ Bản K20

We woke reasonably late following the feast and free flowing wine the night before. After gathering ourselves and our packs, we...

Danh sách giáo viên giảng dạy tại trung tâm

We woke reasonably late following the feast and free flowing wine the night before. After gathering ourselves and our packs, we...

Thông Báo Nghỉ Học Lớp NT201

We woke reasonably late following the feast and free flowing wine the night before. After gathering ourselves and our packs, we...

Thông tin về giảng viên trung tâm

We woke reasonably late following the feast and free flowing wine the night before. After gathering ourselves and our packs, we...

THÔNG BÁO LỊCH HỌC K35

We woke reasonably late following the feast and free flowing wine the night before. After gathering ourselves and our packs, we...

Thông báo mở lớp Tin Học Nâng Cao K20

We woke reasonably late following the feast and free flowing wine the night before. After gathering ourselves and our packs, we...

Thông báo nghỉ do dịch COVID-19

We woke reasonably late following the feast and free flowing wine the night before. After gathering ourselves and our packs, we...

TRA CỨU CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT

- Advertisment -

Bài viết mới nhất

Liên Thông Đại Học

Hiện nay cùng với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng về công nghệ Viễn thông tại Việt...

Mô Đun 9: Sử Dụng Trình Chiếu Nâng Cao (Iu9)

Hiện nay, phần mềm trình chiếu đã được sử dụng rộng rãi để trợ giúp trình bày thông tin, thường là dưới...

Mô Đun 8: Sử Dụng Bảng Tính Nâng Cao (Iu8)

Hiện nay, phần mềm bảng tính đã được sử dụng rộng rãi để trợ giúp tính toán trong trong công tác văn...

Mô Đun 7: Xử Lý Văn Bản Nâng Cao (Iu7)

Việc soạn thảo văn bản làđiều không thể thiếu trong công tác văn phòng đối với các nhân viên trong các văn phòng...